099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
22- SketchUP2021+Layout+Enscape+V-Ray

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติและการออกแบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch UP Pro 2019 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดในหลากหลายวิชาชีพ เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำแบบร่างเพื่อส่งลูกค้าหรืออาจารย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ในเวลาอันจำกัดเพราะโปรแกรมนี้เหมือนการสเก็ตภาพหรือเขียนแบบลงบนกระดาษเขียนแบบอีกทั้งสามารถกำหนดระยะได้อย่างแม่นยำพร้อมลงสีและวัสดุพื้นผิวต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบของวัสดุให้กับงานออกแบบ และ สามารถใส่เส้นบอกขนาด, ตัวอักษรได้อีกด้วย จนถึงการทำภาพ 3 มิติ ทั้งรูปแบบลายเส้น, หรือเป็น Shade สีและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงสามารถกำหนดแสงเงาตามช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้งานออกแบบ น่าสนใจมากขึ้นกว่าการเขียนแบบด้วยมือหรือเขียนภาพ 3 มิติด้วยมือ ถ้าหากคุณเคยเขียนแบบ วาดรูปด้วยดินสอ หรือปากกา, ใช้พู่กันระบายสีลงบนกระดาษแล้วรู้สึกสนุกเหมือนเรียนวิชาศิลปะ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการ เรียนรู้ โปรแกรมนี้ เพราะ Sketch Up Pro 2016 เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างงานเขียนแบบและภาพ 3 มิติ อีกทั้งชุดเครื่องมือของโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสร้าง, ปรับเปลี่ยนแบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี และยังสามารถ จัดฉากเป็น Story board ในงานโฆษณาและภาพยนต์ ตลอดจนการทำ Walkthrouth Animation ตัวงานได้อีกด้วย
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่เป็นสถาปนิก มัณฑนากร ผู้มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม , ก่อสร้างและตกแต่งภายในมามากกว่า 15 ปี อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษสอนด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 15 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อยกระดับผลงานออกแบบของตนเองให้มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและพร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี
หลักสูตรต่อเนื่องจาก หลักสูตรนี้คือ
1. Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect and Interior
2. 3ds Max for Architecture หรือ Interior design หรือ Designer
3. Presentation for Architecture and Retouch 3D
4. Lumion for Architecture and Interior Design

โปรแกรมที่ใช้
SketchUP Pro 2021, Layout 2021, Enscape Render 2.7,V-Ray 5

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน อบรม เวลา 10.00 - 17.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 15,000 บาท
พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย อานนท์ ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย อานนท์ ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย อานนท์ ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 หรือ 02-938-6855 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งให้สถาบัน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้น สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคา

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 หรือ 02-938-6855 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 15 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Untitled Document