099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
06 - V-Ray 5 with SketchUP 2021 Pro for Architect and Interior Design

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการใช้โปรแกรม Plug In V-Ray Next ของ Sketch UP 2020 และหลักการทำงานของ Global Illumination คือ การคำนวณการสะท้อนและการหักเหของวัสดุและแสง ซึ่งจะเน้นเรียนรู้ระบบการตั้งค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจพารามิเตอร์ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ใช้ในการประมวลผลให้มีความสมจริงทั้งวัสดุและแสง โดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับคำนวณแสงที่ถูกต้องแม่นยำ รวมทั้งเรียนรู้หลักการตั้งกล้อง Physical Camera เพื่อเลียนแบบกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR เพื่อให้งานออกแบบมีความสมจริงเหมือนกับภาพถ่าย การสร้างสภาพแวดล้อมให้สมจริง ,การจัดแสงในงานออกแบบทั้งแสงธรรมชาติ, แสงประดิษฐ์, และระบบการ Rendering ประมวลผลทั้งแบบรวดเร็วเพื่อใช้ตอนทำงานและแบบคุณภาพเอาไว้ตอนส่งผลงานเพื่อให้เกิดความสวยงามและภาพมีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในงานสิ่สิ่งพิมพ์ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในหลักสูตรจะไม่มีการสร้าง Model หรือคำสั่งพื้นฐานการใช้งานของโปรแกรม Sketch UP 2021 อีก ดังนั้นผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้องผ่านหลักสูตร SketchUP Pro 2021 มาก่อนถึงจะมาเรียนในหลักสูตรนี้ได้เป็นอย่างดี หรือ ต้องมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Sketch UP 2021 มาบ้าง

โปรแกรมที่ใช้
SketchUP Pro 2021, V-Ray 5

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน)
หลักสูตร 2 วัน อบรม เวลา 10.00 - 17.00 น. (มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,990 บาท

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย อานนท์ ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย อานนท์ ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย อานนท์ ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 หรือ 02-938-6855 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ กรุณาแจ้งให้สถาบัน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้น สถาบันฯ จำเป็นต้องเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน 50% ของราคา

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 หรือ 02-938-6855 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 15 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม
Lesson : 01 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม V-Ray สำหรับงานออกแบบ
• ประสิทธิภาพของโปรแกรมและผลงานที่จัดแสงด้วย Plugin V-Ray for Sketch UP
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม V-Ray ให้เหมาะสมกับโปรแกรม Sketch UP
• เทคนิคและขั้นตอนการลงโปรแกรมเสริมเพื่อให้ใช้งาน Vray SketchUP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การเลือกSpec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
• หลักการใช้งานการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งพารามิเตอร์ของโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของโปรแกรมก่อน
• เทคนิคขั้นเทพเพื่อลดเวลาในการทดสอบพร้อมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมการ Render
• เทคนิคการบันทึกค่า Preset ของระบบการ Rendering และเรียกกลับมาใช้ใหม่
• สูตรการตั้งค่าการ Render สำหรับงานออกแบบทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการ Test Render
• เทคนิคการใส่วัสดุ Override Mtl เพื่อทำให้การประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น
• เทคนิคการตั้งค่าของ Image Sampler (Antialiasing) เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
• หลักการตั้งค่าต่าง ๆ ของ V-ray : V-ray Parameter : Indirect illumination : Settings
• เทคนิคในการกำหนดขอบเขตในการประมวลผลภาพของผลงานให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม
• เทคนิคการตั้งค่าความละเอียดในการ Output Size ให้ได้ความละเอียดเพื่อใช้สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป
Workshop 1 : ฝึกการประมวลผลและการปรับค่าให้เหมาะสำหรับงานออกแบบ


Lesson : 02 การจัดแสงธรรมชาติสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
• ทำความเข้าใจการออกแบบแสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์
• หลักการจัดแสง 3 ชนิด ตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม
• เทคนิคทำให้งานออกแบบมีมิติมีแสงเงาตามซอกมุมต่างๆ
• เทคนิคการตั้ง Location ตาม Site ที่ดินจริงๆ จาก Google Map
• เทคนิคการควบคุมแสงเงาและกำหนดวัน เดือน ปี เวลาเพื่อให้แสงได้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง
• เทคนิคการดูทิศเหนือเพื่อวิเคราะห์ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อทำการวิเคราะห์ Site Analysis
• เทคนิคการใส่แสงจากท้องฟ้าและควบคุมแสงจากท้องฟ้าเพื่อจำลองแสงธรรมชาติ
• การใช้แสง Vray Sun, Vray Sky เพื่อจำลองแสงจากธรรมชาติ
• การปรับ Skylight(GI Environment) เพื่อควบคุมบรรยากาศ
• เรียนรู้เทคนิคการตั้งกล้อง VRay Physical camera พร้อมการปรับค่าพารามิเตอร์ของกล้อง
• เทคนิคการควบคุมค่ากล้อง VRay Physical camera เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม
Workshop 2 : : ฝึกการจัดแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก : บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, ทาวส์โฮม, โฮมออฟฟิต


Lesson : 03 การจัดแสงประดิษฐ์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• หลักการจัดแสงประดิษฐ์ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• การใส่ไฟโคมระย้า หรือ แชนเดอเลียร์ (chandelier)
• การกำหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, โคมไฟตั้งพื้น, โคมห้อย เป็นต้น
• วิธีการสร้างแสงประดิษฐ์ VrayIES และ VrayLight พร้อมทั้งการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
• การหลักการใช้ VrayLightMtl เพื่อสร้างฉากหลังในงานออกแบบ
• เทคนิคในการสร้างภาพชัด - ตื้นด้วย Depth of Field ของกล้อง VRayPhysicalCamera
• เทคนิคการใช้ V-Ray Proxies เพื่อลดจำนวนของ Face ภายในงานทั้งหมด
• การใส่ Model ต้นไม้ที่เป็น Model ต้นไม้จริงๆ ที่มีมาให้เลือกสรรกว่า 100 ต้น
• เทคนิคการใส่ต้นไม้เพื่อทำให้งานไม่หนักและหน่วงเครื่องในกรณีที่มีต้นไม้เยอะๆ เพื่อการประมวลผลของหน้าจอ
Workshop 3 : : ฝึกการจัดแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน : ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องน้ำ ฯลฯ


Lesson : 04 การใช้วัสดุและพื้นผิวของ V-Ray สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• เรียนรู้หลักการใช้งานในเรื่องของวัสดุและพื้นผิวในส่วนของหน้าต่าง Material Editor ของ VRayMtl
• เทคนิคการตั้งค่าการสะท้อนและการหักเหของวัสดุ รวมทั้ง ความขรุขระ(Bump), การสะท้อน(Reflection), การหักเหและความใส(Refraction), ความโปร่งแสง(Translucent) ได้อย่างรวดเร็วสมจริง • การสร้างวัสดุประเภทพลาสติกที่เป็นผิวมันและผิวด้าน, โลหะชุบโครเมียมมันวาวและโลหะชุบโครเมียมปัดผิวด้าน, ผ้าม่าน, เทียน, แก้วน้ำ, ขวดน้ำ, กระจกสีหรือใส, เพชร, พลอย ฯลฯ
• เทคนิคการผสมวัสดุได้ทุกรูปแบบในโลกของความเป็นจริง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นกระเบื้องที่มีรอยยาแนวและกำหนดสีหรือลวดลายของกระเบื้อง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นพื้นไม้แบบเคลือบแล็คเกอร์หรือยูรีเทนเคลือบผิวขัดมันหรือผิวด้าน
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นคอนกรีต, หิน และมีความขรุขระ
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นผ้าหนาที่มีผิวขรุขระตามลายผ้าแสงสามารถส่องผ่านได้และแสงส่องผ่านไม่ได้
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นหนังที่มีลวดลายและความขรุขระ
• การกำหนดค่า IOR การหักเหของวัสดุ
• วิธีการบันทึกและการเรียกวัสดุที่สร้างไว้หรือวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ในไฟล์งานใหม่เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
• แนะนำ Website สำหรับ Download วัสดุและพื้นผิวมาใช้งานแบบฟรีๆ กว่า 10,000 วัสดุและมีแจกให้อีกเพื่อนำกลับไปใช้กับงานได้ที่ออกแบบได้เลย
• การสรุปข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ
Workshop 4 : ฝึกการใส่วัสดุและพื้นผิวให้กับงานออกแบบ
หมายเหตุ : Course Outline อาจจะมีการปรับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
Untitled Document