099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
20 - D5 Render for Architecture and Interior Design

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Walk through Animation แบบ Real time โดยใช้ GPU Render จึงทำให้เห็นการประมวลผลเห็นได้ทันที และยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเร็ว เรนเดอร์ได้สวยงาม และสามารถทำ Animation พร้อม Effect ต่างๆ มากมาย โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญทำงานด้วยระบบ Engine ที่ใช้สำหรับเกมส์ 3D จึงทำให้ทำงานในระบบ Real time ทั้งแก้ไข เปลี่ยนสี ใส่หมอกและควัน น้ำพุ น้ำตก ต่างๆ หรือแม้กระทั้งสภาพแวดล้อม ช่วงเวลา หรือท้องฟ้า ทั้งในบรรยากาศตอนกลางวัน กลางคืน เมฆมาก เมฆน้อย ฝนตก หิมะตก ได้อย่างตระการตามากๆ ซึ่งโปรแกรมนี้ ไม่สามารถสร้างวัตถุนอกจากจะทำเข้ามาแต่งบรรยากาศอย่างเดียว แต่สามารถนำไฟล์โมเดลจากโปรแกรมอื่นๆ เช่น Autodesk 3dsMax , Sketchup Pro, Revit, AutoCad หรือจากโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานการทำงานด้านออกแบบอยู่แล้ว ฉะนั้นผู้ที่ใช้โปรแกรม Lumion จำเป็นต้องสร้างวัตถุจากโปรแกรมอื่นให้ได้งานออกแบบที่ต้องการเสร็จเสียก่อน แล้วถึงจะนำมาเข้าโปรแกรม Lumion โปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพมาก อีกทั้งในเวอร์ชั่นปัจจุบัน มีสิ่งของต่างๆ ให้มาใช้งานได้ทันที ปกติการจะทำงาน Animation เพื่อนำเสนองานโครงการต่างๆ คนที่เคยใช้งานโปรแกรม 3D Render คงจะเบื่อไม่น้อยกับการที่ต้อง CPU ของเครื่องมานั่งเรนเดอร์ทีละเฟรมบางครั้งต้องเรนเดอร์กันข้ามวันข้ามคืนเพื่อทำเป็นไฟล์ Movie เพื่อนำไปเสนอหรือ Present งาน แต่ปัจจุบันโปรแกรมเหล่านี้เริ่มมีการพัฒนาออกมาและเริ่มมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวทางใหม่ของโปรแกรม 3D Render รุ่นต่อมาที่จะนำ GPU (Graphics Processing unit) มาใช้งานแบบเต็มที่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น และเร็วขึ้น ซึ่งเรารอคอยมานานที่จะมีเทคโนโลยี่แบบนี้ออกมาให้ใช้งานแต่วันนี้ด้วย Lumion 3D ซึ่งเป็นโปรแรมที่ใช้พลังของ GPU มาคำนวนในแบบ Real time ใช้งานง่าย เรนเดอร์ได้สวยงาม เร็ว เน้นครับ เร็วจริงๆ กับงาน Animation พร้อมเอฟเฟคต่างๆ เหมาะมากๆ สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านนี้เป็นอย่างมาก

โปรแกรมที่ใช้
D5 Render

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 2 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,990 บาท พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้ แต่ถ้าต้องการสร้างวัตถุหรืองานออกแบบได้แนะนำให้เรียน Sketch up หรือ 3dsmax มาก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Lesson : 01 :
• หลักการในการสร้าง 3 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม D5
• เรียนรู้หน้าตาของโปรแกรมและการเริ่มต้นโปรแกรม
• แนะนำการติดตั้งโปรแกรมและแก้ปัญหาที่เกิดจากติดตั้ง จาก D5
• แนะนำ Spec เครื่องพิวเตอร์เพื่อการทำงานด้านออกแบบทุกประเภท
• ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ ที่จำเป็นกับงานออกแบบทุกประเภท
• การควบคุมหน้าจอหรือกล้องของโปรแกรมเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
• การใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม
• การควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และความสูงของดวงอาทิตย์
• การควบคุมบรรยากาศกลางวันและกลางคืน
• การปรับสภาพของท้องฟ้าให้เป็นช่วงเวลาต่างๆ ตามต้องการ(Weather and Environment)
• การบันทึกไฟล์งาน (Scene)และการส่งออกไฟล์งาน (Export)
• การเริ่มต้นไฟล์งานใหม่
• หลักการใช้ Layer ใน Lumion
Workshop : เรียนรู้การใช้โปรแกรมและจัดองค์ประกอบของภาพ


Lesson : 02 :
• การนำเข้าโมเดลงานออกแบบสถาปัตยกรรมจากโปรแกรมอื่นๆ เข้ามาใช้งาน
• เทคนิคการนำโมเดลจากโปรแกรม Revit เข้ามาใช้งานในโปรแกรม D5
• เทคนิคการนำโมเดลจากโปรแกรม Sketchup เข้ามาใช้งานในโปรแกรม D5
• เทคนิคการนำโมเดลจากโปรแกรม Autodesk 3dsmax เข้ามาใช้งานในโปรแกรม D5
• การ Update Modelไฟล์งานต้นฉบับจากโปรแกรมอื่นๆ
• เทคนิคการวางวัตถุ, เคลื่อนย้าย, การลบวัตถุ, การปรับขนาดของวัตถุในรูปแบบต่างๆ
• การ Transformations ในรูปแบบต่างๆ
• การใส่วัสดุให้กับโมเดลที่นำเข้ามาใช้ใน D5
• การใส่วัสดุที่เป็นกระจก, วัตถุเรืองแสงและฟุ้งกระจาย
• การปรับและแก้ไขวัสดุที่ใช้ใน D5และการบันทึกวัสดุไว้ใช้งาน
• การตกแต่งบรรยากาศในส่วนของเนินดินและ Landscape
Workshop : การตกแต่งบรรยากาศงานสถาปัตยกรรมภายนอก


Lesson : 03 :
• การสร้างน้ำและการปรับชนิดของน้ำในรูปแบบต่างๆ
• การสร้างมหาสมุทรและการปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ
• การสร้างหญ้าและการสร้างพื้นผิวชนิดต่างๆ
• การดึงโมเดลเข้ามาตกแต่งบรรยากาศภายในงาน เช่น ต้นไม้, รถ, คน, เฟอร์นิเจอร์, อาคาร ฯลฯและการปรับตกแต่งค่าต่างๆ
• การใส่เสียง Effect บรรยากาศต่างๆ เช่น เสียงจิ้งหรีด, น้ำตก, เสียงคนคุยกัน, เสียงรถ ฯลฯและการปรับตกแต่งค่าต่างๆ
• การใส่ Effect ต่างๆ เช่น น้ำพุ, น้ำตก, ไฟ, หมอก, ควัน, ใบไม้ร่วง ฯลฯ และการปรับตกแต่งค่าต่างๆ
• การใส่แสงประดิษฐ์ในงานออกแบบและการปรับตกแต่งค่าต่างๆ
• การใช้ Mass placement ให้กับวัตถุ
• เทคนิคการจัดองค์ประกอบของภาพ
• การสร้างภาพนิ่งให้กับงานที่สร้างจากโปรแกรม D5
Workshop : การตกแต่งบรรยากาศงานสถาปัตยกรรมภายใน


Lesson : 04 :
• การสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับงานที่สร้างจากโปรแกรม Lumion
• เทคนิคการสร้างวัตถุเคลื่อนไหว
• หลักการตั้งกล้องให้กับงานที่สร้างจากโปรแกรม
• การให้กล้องเคลื่อนที่, ซูม, เลื่อน แบบ Animation
• การตั้งค่าความเร็วของคลิปแต่ละคลิปที่สร้าง
• การส่งออกไฟล์ Animation
• การปรับตกแต่งภาพ Filter ต่างๆให้กับภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
• การใส่ Special Effects ให้กับคลิปวีดีโอ
• การใส่ Special Effects หลายๆ ชนิดให้กับวีดีโอทั้งหมด
• การใส่เพลงให้กับวีดีโอ
• เทคนิคการทำรถวิ่ง คนเดิน
• เทคนิคการ Animation ให้กับวัตถุ
• เทคนิคการ Output ผลงานเป็นวีดีโอและภาพนิ่ง
Workshop : การสร้างงาน Animation
ตอบ-ปัญหาที่สงสัยโดยประสบการณ์ของวิทยากร


Untitled Document