099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
12 - Furniture and Product Design for 3ds Max 2024

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการสร้างโมเดลสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2024 ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรพื้นฐาน โดยหลักสูตรนี้เน้นสอนการสร้างโมเดลโดยเฉพาะเท่านั้น โดยเน้นหลักการคิดตั้งแต่ Sketch แบบร่างจนถึงสร้าง Model ให้ได้อย่างที่ใจและความคิดของเราที่ดีไซน์ไว้ หรืออีกทั้งสามารถสร้างตามแบบที่ต้องการโดยไม่อาศัยโมเดลสำเร็จรูป เพื่อประหยัด Face ในการทำงาน รวมทั้งวัตถุที่มีความ Smooth ต่างๆจึงเน้นสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างโมเดลได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว กว่าที่เคยใช้ในหลักสูตรพื้นฐานเท่านั้น

โปรแกรมที่ใช้
Autodesk 3dsMax 2024 , V-Ray 6

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น. (มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,990 บาท

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม
Lesson : 01 :
- เรียนรู้ระบบวิธีการคิดและวางแผนการปั้นโมเดลอย่างเป็นขั้นตอน
- เรียนรู้การปั้น Model จาก Polygon และ Spline เพื่อทั้งทบทวนสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือคิดว่าใช้มากแล้ว แต่อยากรู้ระบบว่าตัวเองคิดถูกหรือผิด
- สร้าง Model ที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ทำให้พื้นฐานการทำงานที่แน่นขึ้นเพื่อต่อไปเราจะได้สามารถคิดเอง และทำเองได้ ไม่ใช่ทำตามอย่างเดียวมันก็จะได้แค่โมเดลตัวนั้น ตัวอื่นก็ทำไม่เป็น
Workshop 1 : : ฝึกการใช้เครื่องมือและเทคนิคการขึ้น Model ด้วย Editable Poly ขั้นสูง ฯลฯ


Lesson : 02 :
- เรียนรู้การปั้น Model Furniture Modern จากวัตถุ Geometry
- เรียนรู้พื้นฐานการขึ้นโมเดลและคำสั่งย่อยๆ ใน Poly
- ทดลองสร้าง Model ที่เป็นรูปทรงเหลี่ยมที่ยังไม่ซับซ้อน เช่น เฟอร์นิเจอร์, ตู้ Built in อื่นๆ
Workshop 2 : : ฝึกการจัดสร้าง Furniture Builtin และ นาฬิกาข้อมือ ฯลฯ


Lesson : 03 :
- เทคนิคการสร้าง Model จากรูปภาพที่ได้ออกแบบไว้หรือรับงานมา
- เทคนิคการสร้างโมเดลที่มีความ Smooth
- เรียนรู้การปั้นโมเดล เบาะบุ๋มสีเหลี่ยมและเก้าอี้ barcelona
- เรียนรู้การปั้น Model เบาะบุ๋มขนมเปียกปูน ในส่วนที่อยู่ในโซฟาแขนม้วน
Workshop 3 : : ฝึกการสร้าง Model เก้าอี้รูปแบบต่างๆ ฯลฯ


Lesson : 04 :
- เรียนรู้การใช้ Shape และ Spline ในการขึ้นรูปทรง Free form
- เรียนรู้การปั้น Model Armchair Classic
- เรียนรู้การถักเส้น รอยยับ การเดินเส้นขอบโซฟา
Workshop 4 : : ฝึกการสร้าง Model โซฟารูปแบบต่างๆ ฯลฯ


Lesson : 05 :
- เรียนรู้การปั้น Model Prop หรือของตกแต่งต่างๆ เช่นกระเป๋า , ผ้าม่าน
- เรียนรู้การปั้น Model เตียงและ ผ้าคลุมแบบต่างๆ
Workshop 5 : : ฝึกการสร้าง Model เตียง,ผ้าม่าน รูปแบบต่างๆ ฯลฯ


Lesson : 06 :
- เรียนรู้การปั้น Model เก้าอี้หลุยส์พร้อมขาสิงห์
- เรียนรู้การปั้น Model ดอกไม้, ลายกนก, ลายหลุยส์
- Modeling UV Setup for Texturing
- สรุปวิธีคิดและแนวคิดในการทำงานต่อไปในอนาคต
Workshop 6 : : ฝึกการสร้าง Model ลายหลุยส์ รูปแบบต่างๆ ฯลฯ
Untitled Document