099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
17 - Corona 11 with 3dsMax 2024 for Architecture Design

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหา การออกแบบและจัดแสงโดยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max และ Plug In Corona เพื่อใช้ในการจำลองรูปแบบของแสงสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม ทางด้าน Architecture , Product Design, Furniture Design, Interior Design, Exhibition Design และใช้โปรแกรมเสริม Corona โดยใช้หลักการทำงานของ Global Illumination คำนวณการสะท้อนและการหักเหของแสง ซึ่งหลักสูตรจะเน้นเรียนรู้ระบบการตั้งค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจพารามิเตอร์ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ใช้ในการประมวลผลให้มีความสมจริงรวมทั้งการใช้วัสดุโดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับคำนวณแสงที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อให้งานออกแบบมีความสมจริงเหมือนกับภาพถ่ายจริงมากที่สุด ในการเรียนการสอนมีตัวอย่างผลงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ ให้ฝึกจัดแสงและแก้ปัญหาในระหว่างทำงานเพื่อทำให้งานออกแบบภาพงานสถาปัตยกรรม 3 มิติมีความสมบูรณ์ที่สุด

โปรแกรมที่ใช้
Autodesk 3dsmax 2024, Corona Render 11

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 2 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น. (มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 7,990 บาท พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ควรมีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Autodesk 3dsmax มาก่อนถึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม
Lesson : 01 : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม Corona สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก
• แนวความคิดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานทุกประเภท
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
• ประสิทธิภาพของโปรแกรมและผลงานที่จัดแสงด้วย Plugin Corona
• แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม Corona ให้เหมาะสมกับโปรแกรม Autodesk 3ds Max
• Spec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็ว
• ขั้นตอนการ Presentation สำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• ประเภทของแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• แนะนำเครื่องมือต่างๆ ของ Corona Official Toolbar
• หลักการใช้งานการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งพารามิเตอร์ของโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของโปรแกรมก่อน
• เริ่มต้นการจัดแสงสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก
• การเปลี่ยนระบบ Renderer จาก Standard เป็น Corona Render
• การตั้งกล้อง CoronaCam สำหรับงานออกแบบโดยใช้เทคนิคกฎ 3 ส่วน
• การตั้งค่ากรอบการแสดงผลเพื่อให้ได้ภาพได้สัดส่วนที่ต้องการ
• การปรับค่ากล้องในงานออกแบบเพื่อควบคมค่า F-Number,Shutter speed,ISO
• การปรับให้ภาพตั้งฉากกับมุมกล้อง
• การตั้งค่า Viewport เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะสมกับการทำงาน
Workshop 1 : ทดลองจัดแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก


Lesson : 02 : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม Corona สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก (ต่อ)
• เทคนิคการจัดแสงธรรมชาติในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• การตั้งค่าการ Render เพื่อ Check แสงจากท้องฟ้า
• การใส่แสงจากดวงอาทิตย์และท้องฟ้าในงานออกแบบด้วย Daylight system
• การปรับค่า Daylight Parameter
• การใช้งานและการตั้งค่า CoronaSun เพื่อการสร้างแสงจากดวงอาทิตย์
• การปรับค่าต่างๆ Corona Sun
• การใช้งานและการตั้งค่า CoronaSky เพื่อการสร้างแสงจากท้องฟ้า
• การปรับค่าต่างๆ Corona Sky
• เทคนิคการเลือก Sky Model เพื่อจำลองสภาพท้องฟ้าในงานออกแบบ
• การแสดงผลแบบ Interactive
• เรียนรู้การใช้ Override Materialเพื่อลดการประมวลผลของหน้าจอ
Workshop 2 : ทดลองจัดแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก


Lesson : 03 : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม Corona สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• เริ่มต้นจัดแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• การตั้งค่าการ Render เพื่อ Check แสงจากท้องฟ้า
• การกำหนด Environment Background
• การ Load ไฟล์ HDRI เพื่อนำมาใช้งานจำลองบรรยากาศจากท้องฟ้า
• เทคนิคการการใช้ HDRI เพื่อจัดแสงสถาปัตยกรรมภายใน
• การจำลองบรรยากาศด้วย HDRI (High Dynamic Range Images)
• การใช้งาน CoronaLightMtl เพื่อจำลองวัสดุที่เรืองแสง
• การกำหนด AutoSave ผลงานในขณะ Render
• เรียนรู้การปรับในส่วน Post Production
• เทคนิคการปรับ Post Production ใน VFB
• การปรับ LightMix เพื่อควบคุมแสง
• การปรับค่า Bloom And Glare Effect เพื่อความสมจริงในงานออกแบบ
• การปรับความละเอียดของภาพในส่วนของ Noise
• การ Create New Layer เพื่อสร้างระบบชั้นในการทำงาน
• แนะนำการนำโหลดและการนำ Model เข้ามาใช้งานในออกแบบ
• เทคนิคการแปลงไฟล์และวัสดุ จาก Vray มาเป็น Coronaโดยใช้ Corona Converter
• การปรับค่าต่างๆของ Corona Frame Buffer
• การปรับค่าในส่วนของ Post Production
• การปรับค่า Tone Mapping
• การปรับค่า LUT
• การปรับค่า BLOOM AND GLARE
• การปรับค่า Sharpening/Blurring
• การปรับค่า Denoising
• การเปรียบเทียบภาพ Before / After
• การใช้งาน Lightmix
• การสร้างภาพหน้าชัดหลังเบลอ (Depth of Field)
• การเคลือบโมเดลให้เป็นสีเทาหรือเป็นภาพแบบมีเส้น Wireframe
• การแปลงไฟล์ Vray เป็น Corona
• การตั้งค่าการ Render เพื่อเพิ่มแสงเงาตามซอกตามหลีบ
• การตั้งค่า Render ภาพโดยใช้เครื่องหลายๆ เครื่อง (Distributed Rendering)
• การใช้งาน Corona Scatter
Workshop 3 : ทดลองจัดแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน


Lesson : 04 : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม Corona สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน(ต่อ)
• เรียนรู้ลักษณะของการจัดแสงประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ
• รูปแบบ Shape ไฟของ Corona Light
• หลักการใส่วัสดุและพื้นผิวสำหรับงานออกแบบ
• เริ่มต้นการใช้งาน Material Editor
• เทคนิคการใส่สีทาบ้านให้กับวัตถุ ให้ตรงกับเบอร์สีผู้ผลิตจริง
• การใส่วัสดุพื้นผิว (Diffuse Color)
• การจัดลายสำหรับวัสดุทั่วๆไป
• เรียนรู้หลักการใช้งานในเรื่องของวัสดุและพื้นผิวในส่วนของหน้าต่าง Material Editor ของ CoronaMtl
• เทคนิคการตั้งค่าการสะท้อนและการหักเหของวัสดุ รวมทั้ง ความขรุขระ(Bump), การสะท้อน(Reflection), การหักเหและความใส(Refraction), ความโปร่งแสง(Translucent) ได้อย่างรวดเร็วสมจริง
• การสร้างวัสดุประเภทพลาสติกที่เป็นผิวมันและผิวด้าน, โลหะชุบโครเมียมมันวาวและโลหะชุบโครเมียมปัดผิวด้าน, ผ้าม่าน, เทียน, แก้วน้ำ, ขวดน้ำ, กระจกสีหรือใส, เพชร, พลอย ฯลฯ
• เทคนิคการผสมวัสดุได้ทุกรูปแบบในโลกของความเป็นจริง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นกระเบื้องที่มีรอยยาแนวและกำหนดสีหรือลวดลายของกระเบื้อง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นพื้นไม้แบบเคลือบแล็คเกอร์หรือยูรีเทนเคลือบผิวขัดมันหรือผิวด้าน
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นคอนกรีต, หิน และมีความขรุขระ
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นผ้าหนาที่มีผิวขรุขระตามลายผ้าแสงสามารถส่องผ่านได้และแสงส่องผ่านไม่ได้
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นหนังที่มีลวดลายและความขรุขระ
• การกำหนดค่า IOR การหักเหของวัสดุ
• การใช้งาน Corona Material Library
• แนะนำเทคนิคการแปลงวัสดุจาก Standard มาเป็น CoronaMtl
• วิธีการบันทึกและการเรียกวัสดุที่สร้างไว้หรือวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ในไฟล์งานใหม่เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
• แนะนำ Website สำหรับ Download วัสดุและพื้นผิวมาใช้งานแบบฟรีๆ กว่า 10,000 วัสดุและมีแจกให้อีกเพื่อนำกลับไปใช้กับงานที่ออกแบบ
• การใช้แสงประดิษฐ์ในโคมไฟและดาวน์ไลท์สำหรับงาน Interior
• การเปลี่ยนลักษณะของไฟในรูปแบบต่างเพื่อความเหมาะสมกับดวงโคม
• เรียนรู้ค่าอุณหภูมิของสี ที่เหมาะสมภายในงานออกแบบ
• การตั้งค่าความสว่างของหลอดไฟ (Luminous power)
• การค่าความสว่างของไฟ led เส้น
• การใส่แสงไฟดาวน์ไลท์
• การใส่แสงไฟโคมไฟ ,ไฟระย้า
• การใส่แสงไฟซ่อน
• การใส่แสงไฟในหลอดไส้หรือหลอดเอดิสัน Led
• เรียนรู้ลักษณะของหลอดไฟประเภทต่างๆ ในงานออกแบบ
• เรียนรู้ใช้ตั้งค่าไฟ Iesและการกำหนดค่า Lumen สำหรับหลอดไฟประดิษฐ์
• การใช้ค่าไฟ Iesและการกำหนดค่า Lumen สำหรับหลอดไฟประดิษฐ์
• เทคนิคการควบคุมการมองเห็นของดวงโคม
• ทดลองจัดแสงสถาปัตยกรรมภายในกลางวันและใช้ Photoshopเพื่อจบงาน Final
Workshop 4 : ทดลองจัดแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
Untitled Document