099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
23- SketchUP2023+Layout+Enscape3.5+V-Ray6

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติและการออกแบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch UP Pro 2023 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดในหลากหลายวิชาชีพ เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำแบบร่างเพื่อส่งลูกค้าหรืออาจารย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ในเวลาอันจำกัดเพราะโปรแกรมนี้เหมือนการสเก็ตภาพหรือเขียนแบบลงบนกระดาษเขียนแบบอีกทั้งสามารถกำหนดระยะได้อย่างแม่นยำพร้อมลงสีและวัสดุพื้นผิวต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบของวัสดุให้กับงานออกแบบ และ สามารถใส่เส้นบอกขนาด, ตัวอักษรได้อีกด้วย จนถึงการทำภาพ 3 มิติ ทั้งรูปแบบลายเส้น, หรือเป็น Shade สีและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงสามารถกำหนดแสงเงาตามช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้งานออกแบบ น่าสนใจมากขึ้นกว่าการเขียนแบบด้วยมือหรือเขียนภาพ 3 มิติด้วยมือ ถ้าหากคุณเคยเขียนแบบ วาดรูปด้วยดินสอ หรือปากกา, ใช้พู่กันระบายสีลงบนกระดาษแล้วรู้สึกสนุกเหมือนเรียนวิชาศิลปะ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการ เรียนรู้ โปรแกรมนี้ เพราะ Sketch Up Pro 2016 เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างงานเขียนแบบและภาพ 3 มิติ อีกทั้งชุดเครื่องมือของโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสร้าง, ปรับเปลี่ยนแบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี และยังสามารถ จัดฉากเป็น Story board ในงานโฆษณาและภาพยนต์ ตลอดจนการทำ Walkthrouth Animation ตัวงานได้อีกด้วย
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่เป็นสถาปนิก มัณฑนากร ผู้มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบและเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม , ก่อสร้างและตกแต่งภายในมามากกว่า 25 ปี อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษสอนด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 25 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อยกระดับผลงานออกแบบของตนเองให้มีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและพร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี
หลักสูตรต่อเนื่องจาก หลักสูตรนี้คือ
1. Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect and Interior
2. 3ds Max for Architecture หรือ Interior design หรือ Designer
3. Presentation for Architecture and Retouch 3D
4. Lumion for Architecture and Interior Design

โปรแกรมที่ใช้
SketchUP Pro 2023, Layout, Enscape 3.5,V-Ray 6

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 5 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 15,990 บาท
พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมถ้าสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์เป็น อ่านภาษาอังกฤษบนคีย์บอร์ดได้ Copy, Paste ได้ New Folder เก็บงานของตัวเองได้อีกอย่าง ถ้าวันนี้คุณเข้ามาถึง Web ของเราได้แปลว่า คุณสามารถเรียนหลักสูตร ของเรา ได้ แล้ว ก็แค่เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม ความตั้งใจที่เต็มเปี่ยม รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เคลีย์งานต่างๆ ให้ เรียบร้อย แล้วเรามาลุยไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถนำไปใช้งานหรือประกอบอาชีพที่ต้องการได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Lesson : 01 ทำความรู้จักโปรแกรม SketchUp PRO
• แนะนำแนวความคิดในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์
• แนะนำการติดตั้งโปรแกรมจากผู้ผลิตโปรแกรมและแก้ปัญหาที่เกิดจากติดตั้งโปรแกรม SketchUP Pro 2020
• ความสามารถโดยรวม ของโปรแกรม SketchUP Pro 2016และการเริ่มต้นการใช้งาน SketchUP Pro 2020
• แนะนำ Spec เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอ ที่จำเป็นกับงาน Design ของโปรแกรม SketchUP Pro
• การปรับแต่งหน้าจอของโปรแกรมเพื่อให้สะดวกในการทำงาน
• เทคนิคการควบคุม Viewport ของโปรแกรม เพื่อการทำงานอย่างรวดเร็วแบบมืออาชีพ
• เรียนรู้การปรับเปลี่ยนมุมมองแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อใช้ในการ Present แบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• หลักในการปรับเปลี่ยนการแสดงผลในรูปแบบโครงลวดและการแสดง Shade พร้อม Texture ภายในงานออกแบบ
• เทคนิคการปรับเปลี่ยนมุมมองสำหรับงานตกแต่งภายในให้สวยงามแบบมืออาชีพ
• เทคนิคการตรวจสอบ Surface ให้ถูกต้องและการแก้ไข Face ในกรณีที่ต้องการส่งไฟล์ไปยัง 3DSmax, Lumion
• เทคนิคการตั้ง Location ตาม Site ที่ดินจริงๆ จาก Google Map
• เทคนิคการควบคุมแสงเงาและกำหนดวัน เดือน ปี เวลาเพื่อให้แสงได้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง
• เทคนิคการดูทิศเหนือเพื่อวิเคราะห์ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อทำการวิเคราะห์ Site Analysis
Workshop 1 : เรียนรู้โปรแกรมอย่างมีหลักการและการใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Lesson : 02 เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม
• เทคนิคเลือกวัตถุในแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
• การสร้างและควบคุม Layer เพื่อความสะดวกในการสร้างวัตถุ
• เทคนิคการใช้งาน Style Artist เพื่อการ Present งานออกแบบอย่างมีศิลปะ
• แนะนำการดึง Style Artist สำเร็จรูปมาใช้งาน
• เรียนรู้การ Export ผลงาน ออกไปเป็น File ภาพนิ่งเพื่อไปใช้ในการ Presentation
• เทคนิคในการ Backup Files และการกู้ File กลับมาใช้ใหม่
• การตั้งมุมกล้องเพื่อการ Present งานออกแบบและเรียนรู้เทคนิคการตั้งค่า Scene
• เทคนิคการตั้งค่าคีย์ลัด, การบันทึก, และการเรียกกลับคีย์ลัดเพื่อความสะดวกในการทำงาน
• การสร้างควบคุมมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานออกแบบ เพื่อใช้ในการนำเสนองาน
• การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position
• การควบคุมการเดินหรือวิ่งในงานออกแบบเพื่อ Presentation
• การกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆ ในการพิมพ์แบบแปลน
• การสร้าง Layer อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อง่ายต่อการสร้าง Model
• การ Export ข้อมูลไปในแบบ .dwg และ .3ds
• เทคนิคการสร้างงานวีดีโอเคลื่อนไหว 3 มิติ
Workshop 2 : ฝึกการใช้เครื่องตามขั้นตอน>> Control View, Change View, Change Style, Shadow, Layer, Style Artist, Component, Material, Scene, Export


Lesson : 03 การใช้เครื่องมือในการสร้างและแก้ไขของโปรแกรม SketchUP
• ทำความรู้จักกับหน้าจอ และกลุ่มเครื่องมือต่างๆของโปรแกรม SketchUP Pro
• หลักการของการสร้างภาพ 2- 3 มิติ, รูปแบบของโครงสร้าง 3 มิติใน SketchUP Pro
• การปรับแต่งค่า Units Setup เพื่อความถูกต้องของมาตราส่วน
• ทำความเข้าใจ การอ่านค่าแกนเพื่อควบคุมแกนของวัตถุ
• การตั้งค่า Unit และ Template
• การอ่านค่า Point Inference เพื่อช่วยในการทำงาน
• เทคนิคการสร้างวัตถุ 3 มิติใน Sketch UP Pro ได้อย่างถูกต้องและมีระบบ
• การสร้างรูปทรงพื้นฐานในกลุ่มของ Draw: Line, Freehand, Circle, Rectangle, Rotate Rectangle, 2 Point Arc, 3 Point Arc, Pie Polygon
• ทำความเข้าใจกับ Entity Info
• การใช้อุปกรณ์ Push/Pull เพื่อยืดหดชิ้นงาน
• การระเบิดชิ้นงานและการรวมกลุ่มชิ้นงาน เพื่อความสะดวกในการทำงาน
• เทคนิคการใช้คำสั่ง Hide/Unhide , Lock/Unlock
• การใช้คำสั่ง Erase เพื่อการแก้ไขวัตถุ
• การวัดระยะในการออกแบบและการหาพื้นที่, ปริมาตรในงานออกแบบ
• เทคนิคสร้างบัวเชิงผนังในรูปแบบต่างๆ
• การแก้ไขรูปทรงพื้นฐานในกลุ่มของ Modify : Move, Push/Pull, Rotate, Follow me, Scale, Offset
Workshop 3 : การสร้างงานออกแบบด้วยเครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรมจากแบบที่มีระยะ


Lesson : 04 การสร้างงาน Booth design & Furniture Design
• การแก้ไขรูปทรงพื้นฐานในกลุ่มของ Modify : Move, Rotate, Scale
• เทคนิคการใช้งาน Material Editor แบบสำเร็จรูปเพื่อใส่สีและวัสดุภายในงานออกแบบ
• การวัดระยะและเทคนิคการสร้างเส้นไกด์อ้างอิง
• การสร้างตัวอักษร 3 มิติ และตัวอักษรในแบบต่างๆ ประกอบในงานออกแบบ
• การสร้างเส้นบอกระยะให้กับงานออกแบบและการปรับค่ารายละเอียดต่างๆ ของเส้นบอกระยะ
• การใส่ Spec บอกรายละเอียดๆ ภายในงานออกแบบ
• การนำรูปภาพเข้ามาในโปรแกรมเพื่อใช้ประกอบการขึ้น Model
• การใส่สีให้กับวัตถุเพื่อให้ได้สีออกมาอย่างถูกต้องตามผู้ผลิตสีจริง เช่น TOA, Dulux, Jotun
• การใส่ลวดลายพื้นผิวให้กับงานออกแบบได้อย่างถูกต้องจากผู้ผลิตที่มีจริง
• การปรับแต่งขนาดและแก้ไขลวดลายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
• การนำรูปภาพเข้ามาประกอบในงาน Texture Mapping
• การจัดตำแหน่งและขนาดของพื้นผิวให้ได้ตามความเหมาะสม
• การปรับแต่ง และ แก้ไข สัดส่วนของภาพ
• การใช้หมุดในการปรับรูปภาพในกรอบรูป, ทีวีให้พอดีและเหมาะสม
• เทคนิคการจัดเก็บวัสดุและเรียกวัสดุกลับมาใช้งานพร้อมทั้งแนะนำแหล่งรวมวัสดุเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
Workshop 4 : สร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรม


Lesson : 05 การสร้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก
• เทคนิคการนำไฟล์ Autocad 2 มิติมาใช้ประกอบในการขึ้น Model สำหรับงานสถาปัตยกรรม
• การเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูปมาใช้งานเพื่อสร้างบรรยากาศในงานออกแบบ
• การดึง Component เข้ามาใช้ในงานออกแบบ
• แนะนำแหล่ง Download Component free พร้อมกับ แจก Component ให้กลับไปใช้มากกว่า 10,000 ชิ้น
• การสร้าง Component เพื่อเก็บวัตถุไว้ใช้งานต่อไปในอนาคต
• การใช้อุปกรณ์ Section แสดงด้านตัด เพื่อ Present แบบรูปตัดของงาน
• การตั้ง Scene และเตรียมนำเข้าโปรแกรม Layout
•การจัดวางผลงานและ Spec แบบด้วยโปรแกรม Layout
•การใส่ Dimension และ กำหนดมาตราส่วนให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้อง
Workshop 5 : การตกแต่งบรรยากาศและการจัดวางหน้ากระดาษด้วย Layout


Lesson : 06 เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Enscape Render
• หลักการในการสร้าง 3 มิติ และทำความรู้จักกับโปรแกรม Enscape
• เรียนรู้หน้าตาของโปรแกรมและการเริ่มต้นโปรแกรม Enscape
• การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Enscape
• เรียนรู้การใช้งานแถบ Navigator ของ โปรแกรม
• การควบคุมหน้าจอหรือกล้องของโปรแกรมเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
• การใช้เมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อควบคุมการทำงานของโปรแกรม
• เทคนิคการปรับให้ Mouse และ Keyboard ให้มีความลื่นไหลในการทำงาน
• เทคนิคการควบคุมเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และความสูงของดวงอาทิตย์
• การควบคุมบรรยากาศกลางวันและกลางคืนโดยใช้งานควบคู่กับ Sketchup
• การปรับสภาพของท้องฟ้าให้เป็นช่วงเวลาต่างๆ ตามต้องการ
• การให้ Enscape Update การแสดงผลด้วย Live Update
• การควบคุมการปิด-เปิด Layer เพื่อลดการประมวลผลในการทำงาน
• หลักการตั้งกล้องให้กับงานออกแบบให้มีความสวยงาม
• การ Synchronize Views กับ Sketchup
• เทคนิคการใช้งาน Enscape Materials
• การสร้างภาพนิ่งให้กับงานที่สร้างจากโปรแกรม Enscape
• การตกแต่งบรรยากาศด้วย Enscape Asset Library
• การปรับแต่ง Rendering Style ในรูปแบบต่างๆ
• การประมวลภาพให้ออกมาเป็นลายเส้น
• การเลือก Mode การแสดงผลของภาพเพื่อใช้ในการ Present
• สรุปกระบวนการทั้งหมดที่อบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ วิธีการทำงานจริงทั้งหมดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Workshop 6 : การตกแต่งบรรยากาศด้วยโปรแกรม Enscape
หมายเหตุ : Course Outline อาจจะมีการปรับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Lesson : 07 เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรม V-Ray สำหรับงานออกแบบ
• ประสิทธิภาพของโปรแกรมและผลงานที่จัดแสงด้วย Plugin V-Ray for Sketch UP
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• แนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรม V-Ray ให้เหมาะสมกับโปรแกรม Sketch UP
• เทคนิคและขั้นตอนการลงโปรแกรมเสริมเพื่อให้ใช้งาน Vray SketchUP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การเลือกSpec ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
• หลักการใช้งานการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งพารามิเตอร์ของโปรแกรมเพื่อให้เห็นภาพรวมๆ ของโปรแกรมก่อน
• เทคนิคขั้นเทพเพื่อลดเวลาในการทดสอบพร้อมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมการ Render
• เทคนิคการบันทึกค่า Preset ของระบบการ Rendering และเรียกกลับมาใช้ใหม่
• สูตรการตั้งค่าการ Render สำหรับงานออกแบบทุกประเภทเพื่อใช้สำหรับการ Test Render
• เทคนิคการใส่วัสดุ Override Mtl เพื่อทำให้การประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น
• เทคนิคการตั้งค่าของ Image Sampler (Antialiasing) เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
• หลักการตั้งค่าต่าง ๆ ของ V-ray : V-ray Parameter : Indirect illumination : Settings
• เทคนิคในการกำหนดขอบเขตในการประมวลผลภาพของผลงานให้ได้สัดส่วนที่สวยงาม
• เทคนิคการตั้งค่าความละเอียดในการ Output Size ให้ได้ความละเอียดเพื่อใช้สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป
Workshop 1 : ฝึกการประมวลผลและการปรับค่าให้เหมาะสำหรับงานออกแบบ


Lesson : 08 การจัดแสงธรรมชาติสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายนอก
• แนะนำหลักการคิดและทฤษฎีในการออกแบบแสงสำหรับงานสถาปัตยกรรม
• ทำความเข้าใจการออกแบบแสงสว่างทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์
• หลักการจัดแสง 3 ชนิด ตามมาตรฐานงานสถาปัตยกรรม
• เทคนิคทำให้งานออกแบบมีมิติมีแสงเงาตามซอกมุมต่างๆ
• เทคนิคการตั้ง Location ตาม Site ที่ดินจริงๆ จาก Google Map
• เทคนิคการควบคุมแสงเงาและกำหนดวัน เดือน ปี เวลาเพื่อให้แสงได้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริง
• เทคนิคการดูทิศเหนือเพื่อวิเคราะห์ทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์เพื่อทำการวิเคราะห์ Site Analysis
• เทคนิคการใส่แสงจากท้องฟ้าและควบคุมแสงจากท้องฟ้าเพื่อจำลองแสงธรรมชาติ
• การใช้แสง Vray Sun, Vray Sky เพื่อจำลองแสงจากธรรมชาติ
• การปรับ Skylight(GI Environment) เพื่อควบคุมบรรยากาศ
• เรียนรู้เทคนิคการตั้งกล้อง VRay Physical camera พร้อมการปรับค่าพารามิเตอร์ของกล้อง
• เทคนิคการควบคุมค่ากล้อง VRay Physical camera เพื่อให้ได้ผลงานที่สวยงาม
Workshop 2 : : ฝึกการจัดแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอก : บ้านพักอาศัย, อาคารพาณิชย์, ทาวส์โฮม, โฮมออฟฟิต


Lesson : 09 การจัดแสงประดิษฐ์สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• หลักการจัดแสงประดิษฐ์ ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม
• การใส่ไฟโคมระย้า หรือ แชนเดอเลียร์ (chandelier)
• การกำหนดแสงไฟที่ใช้ตกแต่ง เช่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, โคมไฟตั้งพื้น, โคมห้อย เป็นต้น
• วิธีการสร้างแสงประดิษฐ์ VrayIES และ VrayLight พร้อมทั้งการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
• การหลักการใช้ VrayLightMtl เพื่อสร้างฉากหลังในงานออกแบบ
• เทคนิคในการสร้างภาพชัด - ตื้นด้วย Depth of Field ของกล้อง VRayPhysicalCamera
• เทคนิคการใช้ V-Ray Proxies เพื่อลดจำนวนของ Face ภายในงานทั้งหมด
• การใส่ Model ต้นไม้ที่เป็น Model ต้นไม้จริงๆ ที่มีมาให้เลือกสรรกว่า 100 ต้น
• เทคนิคการใส่ต้นไม้เพื่อทำให้งานไม่หนักและหน่วงเครื่องในกรณีที่มีต้นไม้เยอะๆ เพื่อการประมวลผลของหน้าจอ
Workshop 3 : : ฝึกการจัดแสงในงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน : ห้องรับแขก, ห้องนั่งเล่น, ห้องน้ำ ฯลฯ


Lesson : 10 การใช้วัสดุและพื้นผิวของ V-Ray สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน
• เรียนรู้หลักการใช้งานในเรื่องของวัสดุและพื้นผิวในส่วนของหน้าต่าง Material Editor ของ VRayMtl
• เทคนิคการตั้งค่าการสะท้อนและการหักเหของวัสดุ รวมทั้ง ความขรุขระ(Bump), การสะท้อน(Reflection), การหักเหและความใส(Refraction), ความโปร่งแสง(Translucent) ได้อย่างรวดเร็วสมจริง • การสร้างวัสดุประเภทพลาสติกที่เป็นผิวมันและผิวด้าน, โลหะชุบโครเมียมมันวาวและโลหะชุบโครเมียมปัดผิวด้าน, ผ้าม่าน, เทียน, แก้วน้ำ, ขวดน้ำ, กระจกสีหรือใส, เพชร, พลอย ฯลฯ
• เทคนิคการผสมวัสดุได้ทุกรูปแบบในโลกของความเป็นจริง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นกระเบื้องที่มีรอยยาแนวและกำหนดสีหรือลวดลายของกระเบื้อง
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นพื้นไม้แบบเคลือบแล็คเกอร์หรือยูรีเทนเคลือบผิวขัดมันหรือผิวด้าน
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นคอนกรีต, หิน และมีความขรุขระ
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นผ้าหนาที่มีผิวขรุขระตามลายผ้าแสงสามารถส่องผ่านได้และแสงส่องผ่านไม่ได้
• เทคนิคการสร้างวัสดุที่เป็นหนังที่มีลวดลายและความขรุขระ
• การกำหนดค่า IOR การหักเหของวัสดุ
• วิธีการบันทึกและการเรียกวัสดุที่สร้างไว้หรือวัสดุสำเร็จรูปมาใช้ในไฟล์งานใหม่เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน
• แนะนำ Website สำหรับ Download วัสดุและพื้นผิวมาใช้งานแบบฟรีๆ กว่า 10,000 วัสดุและมีแจกให้อีกเพื่อนำกลับไปใช้กับงานได้ที่ออกแบบได้เลย
• การสรุปข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพ
Workshop 4 : ฝึกการใส่วัสดุและพื้นผิวให้กับงานออกแบบ
หมายเหตุ : Course Outline อาจจะมีการปรับเนื้อหาตามความเหมาะสมกับผู้เรียนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


Untitled Document