099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
02 - 2D Workshop Architecture with AutoCAD 2024

เนื้อหาการอบรม
หลักสูตรนี้เน้นการปฎิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้างเป็นหลัก ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องมาจาก 2D Drawing with AutoCAD 2024 โดยผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านหลักสูตรพื้นฐานจากสถาบันของเราก่อนที่จะสมัครในหลักสูตรนี้ได้ เพราะในหลักสูตรพื้นฐานจะสอนการใช้คำสั่งให้ใช้เครื่องมือและการทำงานอย่างรวดเร็วและมืออาชีพ และมาต่อหลักสูตร Workshop นี้เพื่อเน้นการทำงานมาดูวิธีการคิด, การเขียนแบบก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน หลักแนวคิดและการเรียนรู้ระบบโครงสร้างของงานออกแบบก่อสร้างโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นสถาปนิกทำงานร่วมกับวิศวกรและมัณฑนากรด้านการก่อสร้าง ซึ่งจะแนะนำการเขียนแบบและวิธีการอ่านแบบเหมือนเป็นสถาปนิก, มัณฑนากรที่ประกอบวิชาชีพนี้จริงๆ โดยหลักสูตรนี้จะสอนทฤษฎีเรื่องการออกแบบและอ่านแบบ จนถึงเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อการประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากอาจารย์ที่เป็นสถาปนิกผู้ผ่านงานออกแบบและเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้างมากกว่า 25 ปี อีกทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษสอนด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการ ออกแบบในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 25 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆ ของโปรแกรม เพื่อยกระดับผลงานออกแบบของ ตนเองให้มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพและ พร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี


โปรแกรมที่ใช้
AutoCAD Version 2024

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก)
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design


การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกรดเฉลี่ย3.90)
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 4 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน อบรม เวลา 10.00 - 16.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 2-3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม ค่าลงทะเบียนท่านละ 12,990 บาท
พร้อมเอกสารประกอบการสอน

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมต้องผ่านหลักสูตร 2D Drawing with AutoCAD ของสถาบันมาก่อนเท่านั้น หรือสามารถใช้เครื่องมือและคีย์ลัดของโปรแกรม Autocad ได้มาเป็นอย่างดีและเร็ว..เพราะทางเราจะไม่ได้สอนพื้นฐานคำสั่งของโปรแกรมอีกแต่จะเน้นสอนหลักการและวิธีการเขียนแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้างให้โดยเฉพาะและจะได้ไม่เสียเวลากับผู้เรียนท่านอื่น ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรด้าน Architecture & Interior เหมาะกับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, สายงานออกแบบทุกประเภทที่ต้องการ Present งานเขียนแบบ, งานภาพ 3 มิติ, งานภาพเคลื่อนไหว ,การ Present แบบเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจความคิดของเราว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ ทั้งใน เรื่อง รูปแบบ รูปร่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุพื้นผิว การใช้งาน ความสวยงาม สีสัน บรรยากาศ แสงเงา ความสมจริง สัดส่วน ความน่าจะเป็น ความเหมาะสม ความฝัน ความเป็นจริง ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก, มัณฑนากร, วิศวกร, ผู้รับเหมาก่อสร้าง, นักออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์, นักสร้างภาพ 3 มิติด้านออกแบบ, Draftman, Lighting Designer, 3D Visualizer, Graphic Design, Event Organizer, Product Designer, Landscape, รับออกแบบ Build-in, รับออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงนักเรียน ม.ต้น - ม.ปลายที่จะศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรียนด้านออกแบบด้านต่างๆ คนที่ทำงานแล้ว แต่ไม่ถูกใจงาน เรียนมาไม่ถูกทาง อยากเลือกทำงาน ที่ชอบเกี่ยวกับออกแบบ อยากรับงานอิสระ เป็นอาชีพเสริม ทั้งหมดนี้ คือ ผู้ที่สามารถเรียนหรืออบรม เพื่อเปลี่ยนตัว คุณเอง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถ ความขยัน อดทน และความตั้งใจเพื่อทางเราเปลี่ยนให้คุณเป็นคนใหม่ได้ แน่นอน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม

1. ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เน้นการใช้งานเป็นหลัก ไม่ได้สอนตามหนังสือ แต่สอนสร้างจริง ทำงานจริงเห็นงานออกมาแล้วสามารถนำไปใช้จริงได้ทั้งเรียน หรือ ทำงานพร้อมหลักการแนวคิดของแต่ละโปรแกรมจากอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการทำงาน ด้านออกแบบมากกว่า 25 ปี ไม่มีกั๊ก อยากรู้อะไรถาม อยากเป็นอะไรบอกเพราะเราต้องการ ให้คุณได้ สามารถนำไปพัฒนาวงการและพัฒนาประเทศชาติ อีกทั้งพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง

2.ผู้ผ่านการอบรมเมื่อมีปัญหาของโปรแกรมสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลา ทาง Facebook และ Line ได้ตลอดเวลา

3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์เพื่อรับรองการอบรมแต่ต้องส่งผลงานให้อาจารย์พิจารณาก่อนว่าผ่านหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถมั่นใจได้ว่าสามารถไปสมัครงานหรือศึกษาต่อได้อย่างแน่นอน

4.ผู้ที่มาอบรมกับทางเราสามารถปรึกษางานเกี่ยวกับโปรแกรมหรือวิธีคิดในเรื่องการออกแบบงานก่อสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายในกับอาจารย์เป็นพิเศษได้ผ่านช่องทาง Social เช่น Facebook, Line ของอาจารย์ได้โดยตรงไม่ต้องกลัวเวลามีปัญหาในเรื่องของโปรแกรมและการออกแบบ


เนื้อหาการอบรม


Lesson 01 : Workshop Drawing Floor Plan
- เขียนแบบแปลนพื้น - การใส่เฟอร์นิเจอร์, สุขภัณฑ์, รถ ,ต้นไม้ ฯลฯ

Lesson 02 : Workshop Drawing Floor Plan
- เขียนแบบแปลนผังบริเวณ

Lesson 03 : Workshop Drawing Section and Elevation
- เขียนแบบรูปด้านอาคาร
- เขียนแบบรูปตัดของอาคาร


Lesson 04 : Workshop Drawing Section and Elevation
- เขียนแบบรูปด้านอาคาร
- เขียนแบบรูปตัดของอาคาร


Lesson 05 : Workshop Drawing Door - Window and Plan
- เขียนแบบขยายประตู
- เขียนแบบขยายหน้าต่าง


Lesson 06 : Workshop Drawing Detail W.C.
- การแบบขยายห้องน้ำ
- การเขียนแบบขยายบันได
- การเขียนแบบขยายต่างๆ


Lesson 07 : Workshop Drawing Detail W.C.
- การทำรายการประกอบแบบ
- การจัดหน้ากระดาษและการกำหนดการ Plot ให้ได้ Scale
- การรวมแบบทั้งหมดเป็น PDF
Untitled Document