099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage

เรียนกับเราดีอย่างไร

  • หลักสูตรของเราเน้นเนื้อหาแบบเน้นๆ เข้าใจง่าย และใช้ทำงานได้ทันที ให้ระยะเวลาอันสั่น ไม่ยืดเยื้อ ไม่เข้าใจสามารถสอบถามอาจารย์ได้โดยตรง 
  • ลงมือทำงานจริง กับงานจริงที่มีอยู๋ในท้องตลาด ทุกรอบ ทุกหลักสูตร ทุก Course
  • อาจารย์ของทางเราจะสอนเทคนิค, การใช้โปรแกรม, เคล็ดลับของโปรแกรม หรือสูตรจากประสบการณ์ทำงานจริงของ อาจารย์ มานาน 25 ปี โดยเน้นเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปใช้กับวิชางาน Project เรียนในมหาวิทยาลัย

1. CGdesign เราสอนโดยเน้นการลงมือปฎิบัติ (Learning by Doing)
- เพราะปัจจุบันองค์ความรู้มีมากมายเหลือเกิน (Knowledge Overload) จึงทำให้บางครั้งสำหรับผู้เริ่มต้นจะรู้สึกสับสน ในการที่จะศึกษาบางสิ่งบางอย่าง แต่ทางเราจะสอนเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้ และจำเป็นในปัจจุบันเท่านั้น

2. ไม่สอนตามเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือที่มีอยู่ในท้องตลาด
- โดยทางเราจะสอบจากประสบการณ์การทำงานจริงๆ โดยเน้นว่าคุณควรทำแบบไหนอย่างไร และสิ่งใดที่ดีที่สุด สิ่งไหนไม่ต้องสนใจ
ไปเสียเวลาในการเรียนรู้มัน โดยสอนตั้งแต่พื้นฐานคือ เปิดโปรแกรม การลงโปรแกรม การหาโปรแกรมกันเลยทีเดียว จนถึงนำมาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตัวเองที่สามารถนำไปต่อยอดทำงานได้

3. เทคนิคเหนือชั้นกับอาจารย์มืออาชีพ
- เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเทคนิคนี้ได้จากคนที่มีประสบการณ์ทำงานมามากๆ เท่านั้น และส่วนใหญ่พวกนี้เค้าก็จะไม่บอกเราแน่ๆ แต่ที่แน่ๆ ที่ CGDESIGN แนะนำ ให้ความรู้ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะให้ได้ ไม่มีกั๊ก เพราะอาจารย์ผู้สอนเคยพูดมาว่า "ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ แต่ถ้า เราให้คนรุ่นหลังมีวิชาความรู้ มันก็ไม่มีวันตาย" แต่คนเรามันต้องกินข้าวดังนั้น ทุกอย่างมันก็ต้องมีค่าครู แต่ค่าครูแค่นี้ ถ้าพูดตรงๆ บางที
บางคน ไปกิน เที่ยว ช้อปปิ้ง วันเดียวก็หมด...แต่ถ้าลงทุนกับวิชาความรู้ไม่มีวันหมด เพราะมันก็จะติดตัวเรา และสามารถสร้างรายได้เพื่อ
ใช้ในการดำรงชีวิตตัวเองด้วย

4. เนื้อหาหลักสูตรเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ
- เนื่องจาก อ.ผู้สอนได้เป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยต่างๆ และสอน น.ศ.ที่มาอบรมกับสถาบันมาทุกมหาวิทยาลัยทำให้รู้หรือ
เข้าใจเนื้อหาในมหาวิทยาลัย ว่าสอนอะไร ยังไงบ้าง จึงทราบข้อดี ข้อเสีย จุดที่ นศ. ไม่เข้าใจและนำมาปรับให้เนื้อหากระฉับและสามารถ
นำไปใช้ในการเรียนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพๆ น.ศ. หลายๆ คน นำไปใช้ในการเรียน บางคนได้ A ทั้งวิชาออกแบบและ
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ บางคนได้เกียรตินิยม อันดับ 1 และ 2 บางคนได้งานทำพิเศษ บางคนจบมาได้งานทำเลย โดยไม่ต้องสมัคร
ดังนั้น น.ศ. ที่มาอบรมกับทางเรา เรารับรองฝีมือไม่เป็นรองใคร แน่นอน

5. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทำงานและการสอนมานาน
- อาจารย์ผู้สอนของทางจบ ป.โท คณะสถาปัคยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และป.ตรีสถาปัตยกรรมศาตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 อีกทั้ง อ.ของเราเป็นสถาปนิก, 3D VISUALIZER, ผู้รับเหมา, อาจารย์พิเศษในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยากรด้านการ ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชน อีกทั้งท่านได้เป็นอาจารย์สอนด้านโปรแกรม นาน มากกว่า 25 ปี สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,500 Course สอนมามากกว่า 15,000 คน มีประสบการณ์ ทำงานจริง ทุกคน จึงลึกซึ้ง ในสิ่งที่เราสอนเรา จึงมีความ เชี่ยวชาญจริง รู้จริง เข้าใจจริง ทำให้สามารถตอบคำถามต่างๆได้ อย่างหมดข้อสงสัย ผู้เรียนสามารถมั่นใจในความรู้ของผู้สอนได้ เมื่อ เรียนจบแล้ว สามารถนำความรู้ที่เรียนไปใช้งานได้จริง การสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ นั้นนอกจาก ผู้สอนจะต้อง มีความรู้อย่าง ลึกซึ้งในเรื่องที่สอนแล้ว ผู้สอนยังต้องรู้จักดูว่าผู้เรียน เป็นอย่างไร กำลังคิดสิ่งใดอยู่ ไม่เข้าใจตรงนี้เพราะเหตุใด จะต้องพูดด้วย ประโยค แบบใดผู้เรียนจึงจะเกิดความเข้าใจได้เพราะว่า คนแต่ละคนย่อม มีนิสัย ส่วนตัวที่แตกต่างกัน ย่อมจะเข้าใจสิ่งที่เรียนด้วยวิธีแตกต่างกัน ซึ่งผู้สอนที่สามารถ เข้าใจผู้เรียนได้นั้นย่อมอยู่ที่ประสบการณ์ การสอนของผู้สอนเป็นสำคัญ ทาง CGDESIGN มั่นใจว่าเราทำส่วนนี้ได้ เพราะเราเป็นสถานีที่สอนมา อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

6. สอนแบบ Self และ เป็นกันเองของอาจารย์
- การเรียนแบบ SELF ทำให้ท่านสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น เทียบกับ ท่านไปเรียนในห้องเรียนที่มีคนเรียนหลายคน บางเรื่องท่าน เข้าใจแล้ว หรือ รู้อยู่แล้ว แต่ผู้สอนก็ยังต้องสอนเพราะ มีคนบางคนในห้องยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้ทำให้ท่านเสียเวลาอันมีค่าของท่านไป บางทีสอน 6 ชั่วโมง ยังไม่จบเป็นต้น หรือ บางเรื่องท่านยังไม่เข้าใจ แต่คนอื่นในห้อง รู้หมดแล้วทำให้ท่านก็ไม่กล้า ยกมือถามหรือถาม แล้ว อาจารย์ไม่ตอบ หรือ ได้คำตอบที่ยังไม่ทำให้เข้าใจเป็นต้น ปัญหาเหล่านี้จะหมด ไปถ้าท่าน เรียนแบบ SELF เพราะถ้าท่าน ติดขัด ตรงไหนถามได้ตลอดเวลา ห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้อาจารย์ดูแลทั่วถึง เรารู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหน ถ้าต้อง ถามข้อสงสัยในห้องขนาดใหญ่ พร้อมสายตาคนอื่นๆ มองเวลาคุณถาม เราจัดห้องขนาดเล็ก พร้อมทั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ที่คอยตอบคำถามคุณ และทำให้บรรยากาศ ในการเรียนสบายๆ ไม่เครียดมากเกินไป

6. สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามใจ
- เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรา ท่านอยากเรียนเวลาไหน เรารับสนองความต้องการของท่านได้เสมอ โดยจะมีรอบเรียนตาม
ที่ทางสถาบันกำหนดเบื้องต้น ทุกหลักสูตรที่อบรมจะมีเปิดทุกเดือน วนไปเรื่อยๆ โดยผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้ตามใจ หรือ ADD LINE ID : @CGDESIGN ติดต่อกับทางเรา แล้วระบุเวลา รอบที่สนใจ เวลาที่สนใจ แล้วทางเราจะดูและเลือกรอบที่ท่านสะดวกและแจ้งให้ทราบ
ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เรียน ได้ลางาน ลาเรียน วางแผนล่วงหน้าได้

7. ราคาต่อหลักสูตร คุ้มค่าแน่นอน
- ค่าอบรมของทางสถาบัน ถือว่าอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้ เฉลี่ยชั่วโมงละ 300-500 กว่าบาทเท่านั้นเอง ซึ่งถ้าเทียบ ก็เหมือนเราไปกินข้าวดูหนัง ซื้อ ป๊อปคอร์น น้ำเดี๋ยวนี้ราคาก็เกือบ 1,000 แล้ว พอดูหนัง..กินเสร็จสิ่งที่ได้คือ อะไร ? .แต่ถ้าเราลงทุนเรื่องความรู้ เรากลับไม่อยาก เสียเงินกับสิ่งที่สามารถทำให้เรามีวิชาติดตัว ยังไงก็ไม่อดตาย และ ถ้าสามารถหาเงินได้จากสิ่งที่เรียนมันเกินคุ้มแน่นอน และสำหรับผู้ที่ ต้องจ้างคนอื่นทำงาน และต้องรองาน บางทีอาจจะแพง อาจจะถูก อาจจะช้า อาจจะเร็ว อาจจะไม่ได้ดั่งใจ แต่ถ้าเราทำเองเป็น สามารถสร้างเป็น Present เองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสีย มันก็เกินคุ้มแล้ว

8. ร่มรื่นเงียบสงบ ที่จอดรถสบาย เดินทางสะดวก หาที่กิน-ช๊อบปิ๊งง่าย
- สถานที่เรียนอยู่ ซ.ลาดพร้าว 3 ใกล้กับถนนใหญ่ อยู่ชั้น 1 ติดกับสนามหญ้า มีต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เวลาพักกลางวัน สามารถ มาพักสายตา ดูสีเขียวๆ ให้สบายตา มีร้านข้าวในซอยข้างๆ มากมาย สะดวกและอร่อยอีกด้วย สถานที่เรียนมีจอดรถรองรับ กว่า 100 คัน ไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่มีรถ เพราะ คนทีรถส่วนใหญ่ จะวิตกกับที่จอดรถ แต่มาเรียนที่เราสบายใจได้ ที่จอดรถสามารถ จ่าย 80 บ. จอดได้ ทั้ง วัน 24 ชม. เลย และจอดฟรี 2 ชม. (บางคนบ่นเรื่องค่าจอดรถ แต่อยากบอกเด๋วนี้เราไปไหนก็เสียค่าจอดทุกที่ ไม่ว่าจะห้าง หรือ สำนักงาน ดังนั้นอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของปัจจุบัน อย่าไปคิดมาก สถานที่เรียนอยู่แถวเซนทรัลลาดพร้าว, สวนจตุจักร,Unionmall สามารถมาได้ทั้งรถเมล์, รถตู้, รถไฟฟ้า BTS, รถไฟฟ้า MRT, วินมอเตอร์ไซค์ ที่สำคัญห่างจาก MRT พหลโยธิน(ทางออกที่ 5) เดินไม่เกิน 10 นาที สามารถเข้าไปดูที่นี่ ถ้ามาไม่ถูกหรือสอบถาม ได้ที่เบอร์ 02-938-6855 , 099-449-5699 ,Line ID : @CGDESIGN ได้เลย

9. ติดปัญหา สอบถามได้ตลอดเวลา กับอาจารย์โดยตรง
- มีปัญหาเวลากลับบ้านไปทำ สามารถติดต่อสอบถามกับทางอาจารย์ได้หลายช่องทาง เลือกทางสะดวกได้เลย
- Call Center : 099-449-5699
    - Email : Cgdesignschool@gmail.com
- Inbox : https://www.facebook.com/messages/CGDesignPage
- Line ID : @CGdesign
- Add Facebook ของอาจารย์ที่ : https://www.facebook.com/ake.cgdesign
- Email : Akecgdesign@gmail.com

10. ได้ใบ Certificate รับรองการอบรมจากสถาบัน CGDESIGN
- เมื่อผู้เรียน เรียนจบหลักสูตรนั้นๆ จะต้องส่งงานที่เรียน และ Project ที่อาจารย์ให้ และทำงานส่งภายในเวลา 1 เดือนหลังเรียนจบถึงจะ ได้ใบ Certificate จากทางสถาบัน แต่สิ่งที่อยากให้คิดคือ ใบประกาศมันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ได้ คือ ความรู้ ความสามารถ ดังนั้นหลัง เรียนจบถ้าได้ลองทำเอง คิดเอง โดยไม่มีอาจารย์มาคอยสั่ง คอยสอน เราจะได้ฝึกสมอง ฝีมือ การเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็น การพิสูจน์ว่า ตัวเองทำได้ในระดับไหน เพราะในช่วงที่ทำงานส่ง สามารถส่งมาให้ อาจารย์ Comment ได้ตลอดเพื่อพัฒนาฝีมือ และ อาจารย์จะคอย ปรับให้ผู้เรียนได้มีฝีมือเทียบเท่า มืออาชีพ และ กล้าที่เดินไปสมัครงาน เอางานไปโชร์คนอื่นได้อย่างภาคภูมิใจกับฝีมือตัวเอง ที่ได้ทำงาน เอง ส่วนถ้าใครได้ใบ Certificate จากทางสถาบัน ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสามารถทำได้ในระดับหนึ่งแล้ว

 

11. ผู้ที่มาอบรมกับทางเราประสบความสำเร็จมากมาย
- คนที่ไม่มีงานทำ ตกงาน ก็ได้งานทำ
- คนที่ไม่เคยได้ A วิชาออกแบบ ก็ได้ A หรือดีขึ้นกว่าเดิม
- คนที่ไม่เคยเก่ง ก็เป็นคนเก่ง
- คนที่จะได้เกียรตินิยม อันดับ 2 ก็ได้ อันดับ 1 คนที่ไม่เคยคิดจะได้ ก็ได้
- คนที่ต้องจ้างคนอื่นทำงาน ก็สามารถทำงานเองได้
- คนที่เก่งอยู่แล้ว ก็จะเก่งแบบเข้าใจ
- คนที่จะอยากเปลี่ยนงาน ก็สามารถนำไป Up เงินเดือนได้มากขึ้น
- คนที่อยากหาช่องทางรายได้พิเศษ ก็หาได้หลายช่องทางมากขึ้น
- คนที่ไม่เคยโปรแกรมเลยก็สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี
- คนที่ทำงานด้านอื่น แต่อยากมาตามฝัน ก็ได้อย่างที่ฝัน
- คนที่คิดว่างานสถาปัตย์ ตกแต่งภายใน จะยาก มันอาจจะไม่ยากอย่างที่คิด
- คนที่ว่างๆ ไม่มีอะไรทำ ก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต
- คนที่ไม่มีเพื่อนทำงานด้านนี้ ก็จะได้รู้จัก Connection มากขึ้น
....และสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ตัวเราเอง ถ้ามีจุดมุ่งหมาย หรือ มีฝัน เราสามารถทำให้คุณถึงฝันได้อย่างที่ฝัน....

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รณกฤต ชั้นแจ่ม (อ.เอก) 

อาชีพปัจจุบัน
สถาปนิก : ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในทุกประเภท
อาจารย์พิเศษและวิทยากรพิเศษ : ตามมหาวิทยาลัยและบริษัทของรัฐและเอกชน 
อาจารย์ CG Design หลักสูตร Architecture & Interior Design
ผู้ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ : Built-in,Furniture Knockdown 
3D Visualizer : รับงาน 3D & Animation Architecture & Interior design

การศึกษา
ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม(M.Arch)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (B.Arch)มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกียรตินิยม อันดับ 1

 
บรรยากาศบริเวณสถาบันซีจีดีไซน์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์

- ภาพบริเวณปากซอยลาดพร้าว ซอย 3 - ภาพบริเวณด้านหน้าอาคารพร้อมพันธุ์ 2 - ทางเข้าอาคารพร้อมพันธุ์ 2 - สำหรับน.ร. ที่ขับรถเข้ามาให้รับบัตรจอดรถ แล้วนำบัตรมาปั๊มตราของโรงเรียน สามารถจอดฟรีได้ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไป ชม. 30 บ. ถ้าใครจะจอดทั้งวันเรียนเสร็จแล้วจะไปเดินเล่น Union mall เซนทรัลลาดพร้าว หรือ สวนจตุจักร - ที่จอดรถสามารถจอดได้ทุกช่อง ซ้อนคันได้ ตามสบาย 
 

Untitled Document