099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage
Illustrator Professional

เนื้อหาการอบรม
เนื้อหาหลักสูตรเริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ขั้นตอนและแนวคิดการผลิตงานจากโปรแกรม Illustrator และใช้เครื่องมือพื้นฐานเรียบเรียงตามลำดับสู่งานชั้นสูง ทั้งในรูปแบบภาพ เรขาคณิต ภาพอิสระ การวาดตามแบบ การออกแบบเพื่อสื่อต่างๆ จนถึงการ export งานเพื่อใช้งานต่อกับสื่อประเภทต่างๆ หรือเพื่อใช้ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อสร้างความเข้าใจที่ง่ายต่อผู้เข้าอบรม ในขั้นตอนการเรียนรู้จะมี Workshop เพื่อให้เห็นผลว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ในระดับมืออาชีพ หลังจบจากหลักสูตรนี้ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องได้รับคือ มีความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Illustrator และสามารถประยุกต์ใช้งาน ในการออกแบบงานประเภทต่างๆได้ เช่น การวาดภาพประกอบ ลายเสื้อผ้า การออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษ์ องค์ประกอบในงานสิ่งพิมพ์ และ เว็บไซต์ เป็นต้น

โปรแกรมที่ใช้
Adobe Illustrator

อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ รัชต์ รองหานาม (อ.ต้า)
Graphic Designer, Illustrator วิทยากรหลักในสถาบัน CG Design
คอร์ส Graphic Design, Photoshop Professional, Illustrator Professional

การศึกษา
ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขา โฆษณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Adobe Certified Assosiate : Visual Communication using Adobe Photoshop CS

อ่านบทสัมภาษณ์และประวัติอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม


ระยะเวลาการอบรม
เรียนแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน)
หลักสูตร 3 วัน /18 ชั่วโมง อบรม เวลา 10.00 - 17.00 น.(มีพักเที่ยงและCoffee Break)
หมายเหตุ : ในการเปิดอบรมแบบกลุ่มจะเปิดอบรมเมื่อมีผู้เรียนตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

ดูตารางเรียน

ค่าลงทะเบียนอบรม
เรียนแบบกลุ่ม อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 6,990 บาท

วิธีการชำระค่าอบรม
1. เมื่อผู้เรียนได้ทำการจองที่นั่งและรอบในการอบรมแล้วต้องคอนเฟิมชำระค่าเรียนภายใน 1 วันและแจ้งมาให้ทางสถาบันทราบ เมื่อนั้นทางเราขอยกเลิกการจองในทุกกรณี เพื่อให้ผู้เรียนท่านอื่นต่อไป

2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้ดังนี้

ธนาคาร / Bank ชื่อบัญชี / Name สาขา เลขที่บัญชี บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 026-2-82285-0 ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 038-404739-2 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย (KTC) นาย รณกฤต ชั้นแจ่ม
(Mr.Arnon Chanjam)
สยามสแควร์ 052-0-06636-7 ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บิ๊กซี ลาดพร้าว 106-1-35915-7 ออมทรัพย์

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บจก. ซีจีดีไซน์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

4. สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ที่สถาบัน
**การชำระบัตรเครดิตจะมีค่าธรรมเรียนการใช้บัตร 3% จากราคาที่ชำระค่าอบรม

หมายเหตุ

กรณีโอนเงินกรุณาแฟกซ์ หรือส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่สถาบันซีจีดีไซน์ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์
หรือช่องทางต่างๆ ที่สะดวกได้ดังนี้
- Line id : @CGDESIGN
- FAX 02-938-6854
- Email มาที่ cgdesignschool@gmail.com
- โทรมาแจ้งที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)
และนำใบโอนเงินมาในวันอบรม

การยกเลิก : กรณีที่ท่านได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว และจ่ายค่าอบรมแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ทางสถาบันฯจะไม่คืนค่าอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** หากมีรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Call Center : 099-449-5699 (ติดต่อคุณปู)


พื้นฐานผู้เข้าอบรม
มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในระบบ Windows หรือ Mac OSX

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
Graphic designer , นักออกแบบภาพประกอบ, ออกแบบลายเสื้อผ้า สายงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพประกอบ Vector graphic นักเรียนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และอื่นๆ จนกระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเข้ารับอบรม
• ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถสร้างภาพงานออกแบบผ่านโปรแกรม Illustrator และได้เรียนรู้คำสั่งเพื่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และหลักการทั้งหมดของโปรแกรมได้เป็นอย่างดี
• ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดยสถาบัน
• ผู้ที่มาอบรมสามารถปรึกษางานที่เกี่ยวกับหลักสูตรนั้นๆ เป็นพิเศษ

เนื้อหาการอบรม
LECTURE : 1 สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องในการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator และเรียนรู้การสร้างงานในโปรแกรม
• เรียนรู้ภาพรวมและขั้นตอนการทำอย่างถูกต้องของโปรแกรมIllustrator
• เรียนรู้การวาด จากเครื่องมือวาดรูปทรงเรขาคณิต
• เรียนรู้การปรับแต่งงานวาด เช่น สี ขนาดเส้น ลายเส้น เป็นต้น
Workshop :: วาดภาพ character design
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : วาดเส้นอิสระ และการวาดตามแบบ
• เรียนรู้การวาดรูปทรงอิสระ และการรวมหรือตัดรูปทรง
• เรียนรู้แนวทางการวาดภาพตามแบบ Sketch (Drafting)
Workshop :: วาดภาพตามแบบ Sketch
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 3 การวาดที่ต้องการความแม่นยำ และการวาดมุมมองทัศนียภาพ
• เรียนรู้เครื่องมือการปรับรูปทรง เช่น การหมุนตามองศา การกลับด้าน การย่อขยายตามค่ากำหนด
• เรียนรู้เครื่องมือการวาดภาพในมุมทัศนียภาพ (Perspective)
• เรียนรู้เครื่องมือช่วยการวาดภาพแบบ Isometric
Workshop :: วาดภาพมุมมองบิดเบือน
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 4 การไล่เฉดสี และการสร้างพื้นสีลายต่อเนื่อง (Pattern)
• เรียนรู้เครื่องมือการไล่เฉดสีในหลากหลายรู้แบบ เพื่อสร้างมิติมากขึ้น
• เรียนรู้วิธีการการสร้างลวดลายต่อเนื่อง (Pattern)
Workshop :: ประยุกต์เครื่องมือทั้งหมด วาดภาพประกอบ
---------------------------------------------------------------------

LECTURE : 5 การสร้างสื่อ (Artwork) และการจบงาน (Export)
• เรียนรู้วิธีการออกแบบสื่อทั้งสิ่งพิมพ์ และดิจิตอล ด้วย Adobe Illustrator
• เรียนรู้การใช้ตัวอักษร ข้อความ การนำข้อความจากโปรแกรมอื่นมาใช้งาน
• เรียนรู้การนำภาพเข้ามาใช้งานในโปรแกรม Adobe Illustrator
• เรียนรู้การจบงาน เพื่อนำงานที่่ได้ไปใช้อย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ต่างๆ
• สรุปเนื้อหา และเพิ่มเติมข้อแนะนำจากประสบการณ์การทำงานจริงจากวิทยากร
Workshop :: ออกแบบสื่อดิจิตอล หรือสิ่งพิมพ์
---------------------------------------------------------------------

Untitled Document