099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage


บทสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม,วิศวกรรม,ตกแต่งภายใน..ตั้งใจอ่านก่อนสมัครเรียนกันนะคะ อาจจะได้แนวคิดว่าจะเรียนอะไรดี หรือ มีแนวทางในการทำงานหรือแนวคิดที่จะทำอะไรในอนาคตต่อไปคะ
กด LINK ด้านล่างได้เลยคะ http://www.cgdesign.in.th/interview_ake.php
Untitled Document