099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage


จากมืออาชีพด้าน 2d Graphic+โปรแกรมเมอร์ วันนี้เปเป้ go inter ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน 3d Animation ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้)

การศึกษา :
ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปริญญาโท : สาขา Digital Content Management, Digital Hollywood University, Japan
ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) : สาขา Innovation System Engineering, Tokyo University, Japan

ปัจจุบันทำงาน :
1. อาจารย์และวิทยากรพิเศษ อบรมด้านการออกแบบ 3D Computer Graphic และ VFX ให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
2. นักวิจัยเชิงนวัตกรรมด้าน 3D simulation ที่องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)
3. นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Designner) ที่ PaePe.com โดยงานหลักๆ ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
- งานออกแบบฉาก 3D ในเกมส์ (3D Environment) ให้แก่บริษัทเกมส์ของญี่ปุ่น
- งานออกแบบตัวละคร 3D ในเกมส์ (3D character) ให้แก่บริษัทเกมส์ของญี่ปุ่น
- งานออกแบบประเภท 2D แนว illustration และ 2D Graphic
- งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรมเมอร์ภาษา ASP, PHP, jQuery และ Javascript

Cgdesign : แล้วทำไมตอนนั้นถึงเลือกมาเรียนกับทางสถาบันเราค่ะ
เปเป้ : ผมไว้วางใจใน อ.เอก ท่านเป็นสถาปนิกมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการสอนมา มากกว่า 15 กว่าปีและทำงานอยู่ในวงการสถาปัตยกรรมมายาวนานครับ

Cgdesign :เรียนกับ อ.เอก กี่หลักสูตรค่ะ
เปเป้ : ผมเคยเรียนกับ อ.เอก 2 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2552 ครับ
1. หลักสูตร 3D Architecture with 3DS MAX
2. หลักสูตร 2D Architecture with AutoCAD

Cgdesign : ทำไมถึงเรียนหลักสูตรนี้ค่ะ และ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้สนใจงานด้านนี้ค่ะ?
เปเป้ : เริ่มต้นผมอยากทำงานทางด้าน 3D animation ครับ โดยที่ต้องการปูพื้นฐานในการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมก่อนในเบื้องต้น ในคอร์สจะประกอบด้วย การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง เช่น บูท, ทาวเฮ้าส์, บ้านจัดสรร, อาคารขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดแสงทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารครับ ช่วยให้ผมเข้าใจการใช้โปรแกรมทางด้าน 3D ในการออกแบบวัตถุในรูปแบบต่างๆ ครับ ซึ่งพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญมากในการนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนและทำงานด้าน 3D ในขั้นสูงต่อไปครับ

Cgdesign : สิ่งที่ประทับใจอะไรบ้างค่ะ หลังจากที่เรียนจบไปแล้วค่ะ?
เปเป้ : อ.เอก เป็นสถาปนิกมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรมทางด้าน 3D ในการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมมาหลายปี จึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผมมีความเข้าใจการออกแบบงาน 3D และนำไปใช้งานได้จริงหลังจากเรียนจบครับ การได้เรียนกับมืออาชีพทำให้ผมรู้เคล็ดลับและเทคนิคที่หาอ่านจากหนังสือเล่มไหนไม่ได้ครับ

Cgdesign : สุดท้ายมีอะไรจะฝากกับคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานด้านนี้ไหมค่ะ ?
เปเป้ : งานทางด้าน 3D สามารถทำงานได้หลากหลายสายอาชีพครับ อาทิเช่น งานทางด้านสถาปัตยกรรม , งานโลกเสมือนจริง (vitual world) เกมส์ , แอนิเมชั่น , ภาพยนตร์ , สื่อโฆษณา , งานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงงานออกแบบเชิงวิศวกรรม ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีทิศทางของการนำเสนอในรูปแบบ 3D เพื่อเน้นความสมจริง เช่น เทคโนโลยี Augment Reality , Hologram , Hyper Reality เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ... ผมขอฝากให้ทุกๆ ท่านที่มีใจรักในงาน 3D หมั่นฝึกฝนทักษะฝีมือจนเกิดความชำนาญครับ เนื่องจากงานออกแบบทางด้าน 3D จำเป็นต้องใช้ทักษะในการใช้งานโปรแกรมออกแบบทางด้าน 3D เป็นอย่างมากจึงจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพครับ

ผลงานของ เฉลิมยศ เที่ยงจรรยา (เปเป้)

Untitled Document