099-449-5699
099-449-5699 [Call Center]
Line ID: @CGDESIGN
cgdesignschool@gmail.com
CGDesignPage


Circulation Diagram computer presentation

สำหรับผู้ต้องการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น เราควรต้องรู้อะไร ยังไงอะไรบ้าง?

AutoCAD
เหมาะสำหรับผู้ต้องการเขียนแบบด้านต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ ปกติเราจะเขียนแบบด้วยโต๊ะเขียนแบบ หรือ เครื่องมือเขียนแบบ แต่โปรแกรม Autocad มีความแม่นยำสูง และสามารถนำไปใช้ในวงการวิศวกรรม ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม ได้ และเป็นที่รู้จัก ก็ถือว่าน่าจะเป็นโปรแกรมต้นๆ สำหรับการเรียนรู้งานด้านออกแบบ เพราะเราสามารถเขียนแบบ 2 มิติ และนำไปต่อยอดด้าน 3 มิติได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
หลักสูตรของเกี่ยวข้อง คือ
1. 2D AutoCAD for Architecture & Engineering
2. 2D Workshop Architecture with AutoCAD

SketchUP
การสร้างงานเขียนแบบ 2 มิติและการออกแบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch UP Pro 2015 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมมากที่สุดในหลากหลายวิชาชีพ เนื่องจากความสามารถของโปรแกรมนี้ใช้สำหรับการทำแบบร่างเพื่อส่งลูกค้าหรืออาจารย์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วกว่าโปรแกรมอื่น ๆ ในเวลาอันจำกัดเพราะโปรแกรมนี้เหมือนการสเก็ตภาพหรือเขียนแบบลงบนกระดาษเขียนแบบอีกทั้งสามารถกำหนดระยะได้อย่างแม่นยำพร้อมลงสีและวัสดุพื้นผิวต่างๆ เพื่อกำหนดรูปแบบของวัสดุให้กับงานออกแบบ และ สามารถใส่เส้นบอกขนาด, ตัวอักษรได้อีกด้วย จนถึงการทำภาพ 3 มิติ ทั้งรูปแบบลายเส้น, หรือเป็น Shade สีและอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงสามารถกำหนดแสงเงาตามช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้งานออกแบบ น่าสนใจมากขึ้นกว่าการเขียนแบบด้วยมือหรือเขียนภาพ 3 มิติด้วยมือ ถ้าหากคุณเคยเขียนแบบ วาดรูปด้วยดินสอ หรือปากกา, ใช้พู่กันระบายสีลงบนกระดาษแล้วรู้สึกสนุกเหมือนเรียนวิชาศิลปะ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการ เรียนรู้ โปรแกรมนี้ เพราะ Sketch Up Pro 2014 เป็นทางออกที่ดีอีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างงานเขียนแบบและภาพ 3 มิติ อีกทั้งชุดเครื่องมือของโปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการสร้าง, ปรับเปลี่ยนแบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมนี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี และยังสามารถ จัดฉากเป็น Story board ในงานโฆษณาและภาพยนต์ ตลอดจนการทำ Walkthrouth Animation ตัวงานได้อีกด้วย
หลักสูตรของเกี่ยวข้อง คือ
1. SketchUP Pro for Architecture & Interior Design
2. Advanced V-Ray with SketchUP Pro for Architect & Interior Design

Revit
สอนการเขียนแบบ 2 มิติและ3 มิติด้วยโปรแกรม Revit 2016 ซึ่งเป็น โปรแกรมที่นิยมในยุคปัจจุบันนี้ ที่ใช้ในสถาบันการศึกษา, บริษัทออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, วิศวกรรมรวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่เป็นจุดเริ่มต้นในระบบ BIM (Building Information modeling)ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำงานจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตเพราะโปรแกรมนี้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำผังบริเวณ, แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด, แบบขยายต่างๆ รวมถึงภาพ Perspective อีกด้วยและสามารถประมาณราคา (Estimate)ได้อีกด้วย โปรแกรมนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่าถ้าเราแก้แบบแปลน 2 มิติแล้วนั้น ภาพ 3 มิติ หรือระดับความสูงและส่วนประกอบอื่นๆ จะสัมพันธ์กันหมด ดังนั้นจึงทำให้การแก้แบบทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่เราต้องรู้จักและวางแผนขั้นตอนการทำงานให้เป็นระบบเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่ พื้นฐานตั้งแต่การเปิดโปรแกรมจนถึงสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นที่ต้องใช้งานทุกวันมาฝึกเขียนแบบและสร้างภาพ 3 มิติรวมทั้งสามารถพิมพ์งานออกมาเพื่อให้ได้มาตราส่วนที่แม่นยำและถูกต้องเพื่อการนำเสนองานเขียนแบบและภาพ 3 มิติได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว
หลักสูตรของเกี่ยวข้อง คือ
1. Revit for Architecture design
2. Animation with Lumion for Architecture & Interior Design

3DSMAX
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการสร้างภาพ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2016 ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบ 3 มิติที่นิยมมากที่สุดในประเทศในขณะนี้ ซึ่งในหลักสูตรเหมาะสำหรับงานออกแบบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรมภายนอก, งานตกแต่งภายใน, งาน Exhibition/Booth Designs , Stand design , Product design ซึ่งเหมือนเรียน 3ds Max for Designer , 3ds Max for Architecture, 3ds Max for Interior design รวมกัน อีกทั้งเพื่อการสื่อแนวความคิดจากจินตนาการออกเป็นภาพเพื่อที่ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจในงานที่เราออกแบบได้อย่างชัดเจน โดยการอบรมจะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้โปรแกรมมาก่อน โดยเริ่มเทคนิควิธีคิดการดูแบบเพื่อสามารถถอดแบบออกมาสร้างวัตถุได้อย่างถูกต้องทั้งในเรื่องขนาดและสัดส่วนและแนวความคิดในการออกแบบไปจนถึงการสร้างภาพ 3 มิติออกมาได้อย่างที่ต้องการ จนถึงพื้นฐานการใช้ Plug-in V-Ray เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานในระดับสูงต่อไป และ ถ้าต้องการให้งานเรามีความสวยและเสมือนจริงขึ้นแนะนำให้ติดอาวุธให้กับตัวเองคือ หลักสูตรต่อไปที่น่าสนใจ คือ V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting Design ซึ่งจะช่วยให้งานสวยสมจริงมากขึ้น กว่าเดิมและจะทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น
หลักสูตรของเกี่ยวข้อง คือ
1. 3ds Max for Overall Design & Basic Vray
2. 3ds Max for Designer and Basic Vray
3. 3ds Max for Architecture design and Basic Vray
4. 3ds Max for Interior design and Basic Vray
5. Advanced Modeling for 3ds Max

VRAY
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการออกแบบจัดแสงโดยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max 2016 และ Plug In V-Ray Ver.3เพื่อใช้ในการจำลองรูปแบบของแสงสำหรับงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน เช่น บ้านพักอาศัย, ทาวน์เฮาส์, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, รีสอร์ทต่างๆ งานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในหรืองานออกแบบตกแต่งภายในต่างๆ เช่น ห้องรับแขก, ห้องครัว, ห้องน้ำ, ห้องรับประทานอาหาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรมต่างๆ รวมถึงการจัดแสงในงาน Exhibition/Booth Designs , Stand design , Product design หลุกสูตรนี้ รวม 3 หลักสูตรเข้าด้วยกัน และใช้โปรแกรมเสริม V-Ray โดยใช้หลักการทำงานของ Global Illumination คำนวณการสะท้อนและการหักเหของแสง ซึ่งหลักสูตรจะเน้นเรียนรู้ระบบการตั้งค่าในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจพารามิเตอร์ในส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ใช้ในการประมวลผลให้มีความสมจริงรวมทั้งการใช้วัสดุของ Vray Material โดยเฉพาะเพื่อใช้สำหรับคำนวณแสงที่ถูกต้องแม่นยำและเรียนรู้หลักการตั้งกล้อง Physical Camera เลียนแบบกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR เพื่อให้งานออกแบบมีความสมจริงเหมือนกับภาพถ่ายจริงมากที่สุด ในการเรียนการสอนมีตัวอย่างผลงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ ให้ฝึกจัดแสงและแก้ปัญหาในระหว่างทำงานเพื่อทำให้งานออกแบบภาพงานสถาปัตยกรรมภายใน 3 มิติมีความสมบูรณ์และเสมือนจริงที่สุด
หลักสูตรของเกี่ยวข้อง คือ
1. Advanced V-Ray with 3dsMax for Overall Lighting
2. Advanced V-Ray with 3dsMax for Designer
3. Advanced V-Ray with 3dsMax for Architecture
4. Advanced V-Ray with 3dsMax for Interior design

LUMION
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างภาพงานออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Walk through Animation แบบ Real time โดยใช้ GPU Render จึงทำให้เห็นการประมวลผลเห็นได้ทันที และยังเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเร็ว เรนเดอร์ได้สวยงาม และสามารถทำ Animation พร้อม Effect ต่างๆ มากมาย โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานค่อนข้างง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สำคัญทำงานด้วยระบบ Engine ที่ใช้สำหรับเกมส์ 3D จึงทำให้ทำงานในระบบ Real time ทั้งแก้ไข เปลี่ยนสี ใส่หมอกและควัน น้ำพุ น้ำตก ต่างๆ หรือแม้กระทั้งสภาพแวดล้อม ช่วงเวลา หรือท้องฟ้า ทั้งในบรรยากาศตอนกลางวัน กลางคืน เมฆมาก เมฆน้อย ฝนตก หิมะตก ได้อย่างตระการตามากๆ ซึ่งโปรแกรมนี้ ไม่สามารถสร้างวัตถุนอกจากจะทำเข้ามาแต่งบรรยากาศอย่างเดียว แต่สามารถนำไฟล์โมเดลจากโปรแกรมอื่นๆ เช่น Autodesk 3dsMax , Sketchup Pro, Revit, AutoCad หรือจากโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ ที่เป็นพื้นฐานการทำงานด้านออกแบบอยู่แล้ว ฉะนั้นผู้ที่ใช้โปรแกรม Lumion จำเป็นต้องสร้างวัตถุจากโปรแกรมอื่นให้ได้งานออกแบบที่ต้องการเสร็จเสียก่อน แล้วถึงจะนำมาเข้าโปรแกรม Lumion โปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพมาก อีกทั้งในเวอร์ชั่นปัจจุบัน มีสิ่งของต่างๆ ให้มาใช้งานได้ทันที ปกติการจะทำงาน Animation เพื่อนำเสนองานโครงการต่างๆ คนที่เคยใช้งานโปรแกรม 3D Render คงจะเบื่อไม่น้อยกับการที่ต้อง CPU ของเครื่องมานั่งเรนเดอร์ทีละเฟรมบางครั้งต้องเรนเดอร์กันข้ามวันข้ามคืนเพื่อทำเป็นไฟล์ Movie เพื่อนำไปเสนอหรือ Present งาน แต่ปัจจุบันโปรแกรมเหล่านี้เริ่มมีการพัฒนาออกมาและเริ่มมีแนวโน้มที่จะเป็นแนวทางใหม่ของโปรแกรม 3D Render รุ่นต่อมาที่จะนำ GPU (Graphics Processing unit) มาใช้งานแบบเต็มที่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น และเร็วขึ้น ซึ่งเรารอคอยมานานที่จะมีเทคโนโลยี่แบบนี้ออกมาให้ใช้งานแต่วันนี้ด้วย Lumion 3D ซึ่งเป็นโปรแรมที่ใช้พลังของ GPU มาคำนวนในแบบ Real time ใช้งานง่าย เรนเดอร์ได้สวยงาม เร็ว เน้นครับ เร็วจริงๆ กับงาน Animation พร้อมเอฟเฟคต่างๆ เหมาะมากๆ สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านนี้เป็นอย่างมาก
หลักสูตรของเกี่ยวข้อง คือ
1. Animation with Lumion for Architecture & Interior Design

Untitled Document